2010-2011 Sezonu Amatör Liglerde Transfer ve Lisans Değişimleri

2010- 2011 futbol sezonundan itibaren amatörde de lisans ve transfer işlemlerinde birtakım değişimler oldu. Bu değişimlerin bir kısmı kulüplerin lehine olurken bir kısmı da kulüplerin aleyhine olmuş durumda. Burada sizlerle bu değişimleri paylaşacağım:

AMATÖR FUTBOLCULARIN TESCİL VE LİSANS ZORUNLULUĞU
- Kulüplerin amatör futbolcularının futbol faaliyetine katılabilmeleri için bu talimat hükümlerine göre lisans almış olmaları ve bu lisansları her yıl vize yaptırmaları zorunludur.

İLK KEZ (FİLİZ) LİSANS ÇIKARTMA İŞLEMLERİ
Lisans çıkartma yaşı her sezon öncesi Federasyonca belirlenerek ilan edilir.

İlk kez (Filiz) Lisans çıkaracak olan futbolcuların tescil işlemleri kulüp değiştirme ve tescil dönemleri ile bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılır.

İlk kez (Filiz) lisans çıkartacak amatör futbolcunun tescil işlemlerinde aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.
a) Kulüp ve futbolcu taahhütnamesi
b) 18 yaş altı futbolcular için veli muvafakatnamesi
c) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı (Fotoğraflı) ile birlikte arkalı önlü fotokopisi
d) En fazla bir yıl önce çekilmiş iki adet renkli fotoğraf ( Fotoğrafların fotokopileri kabul edilmez.)
e) Fotoğraflı Sağlık Raporu
f) Her sezon Federasyonca tespit edilecek lisans işlemi ücretinin yatırıldığına
dair belge.

Bu belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak, Bölge Müdürlüklerine ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir Tescil ve lisans işlemleri Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

VİZE İŞLEMLERİ                                                                  
Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.
a) Federasyonca verilmiş olan lisans
b) Fotoğraflı Sağlık Raporu
c) 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi
d) 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve kulüp taahhütnamesi

TRANSFER İŞLEMLERİ
a) 18 yaşından küçük amatör futbolcunun amatör veya profesyonel olarak transferi için önceki kulübünün ve velisinin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur.

18 yaşını tamamlayan futbolcular, kulüplerinin muvafakatini almaksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde, aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda transfer yapabilirler. Ancak 18 yaşını tamamlayan futbolcuların 23 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar yapacakları transferlerde, futbolcunun yeni kulübü tarafından, eski kulübüne Federasyonca her yıl tespit ve ilan edilen katkı payını ödemeleri ve katkı payının ödendiğini belgelendirmeleri zorunludur. 23 yaşını tamamlayan amatör futbolcuların transferlerinde katkı payı ödenmez.

Futbolcunun amatör statüsünde transferi, Federasyonca her sezon için tarihleri tespit edilecek transfer ve tescil dönemlerinden birinde mümkündür. Aynı sezon içerisinde birinci transfer ve tescil döneminde tescil işlemini gerçekleştiren bir futbolcunun, ikinci transfer ve tescil döneminde transfer yapabilmesi mümkün değildir. Ancak, birinci veya ikinci transfer ve tescil döneminde tescil işlemini gerçekleştiren futbolcunun kulübünün hiçbir resmi müsabakasında oynamaması halinde, aynı veya bir sonraki transfer ve tescil döneminde lisanslı olduğu kulübün muvafakati alınmak suretiyle transferine izin verilir.

İkinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil işlemi yapılan futbolcunun, takip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde transferi mümkündür.
Amatör futbolcunun, profesyonel olması halinde Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı hükümleri uygulanır.

b) Lisans işlemlerinde futbolcuların yaş düzeltmeleri işlemlerde dikkate alınmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyon Bölge Müdürlüklerinin onay tarihi esas alınır.

c) Amatör futbolcuların transferinde esasları ve miktarı her yıl Federasyonca tespit edilen transfer ücretinin yatırılması zorunludur.

d) Transfer işlemlerinde, aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur:
*Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi
*18 yaşın altındaki futbolcular için kulübün yetki belgesi ve imza sirküleri
*18 yaşın altındaki futbolcular için veli muvafakatnamesi
*18 yaşın altındaki futbolcuların transferinde kulüp muvafakatnamesi
*Fotoğraflı Sağlık Raporu
*18–23 yaşları arasındaki futbolcuların transferinde katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payının Federasyona yatırıldığına dair banka dekontu
*ASKF’lerden alınan Referans Belgesi.

ULUSLARARASI TRANSFER
MADDE 9- Yurt dışında herhangi bir Ülke Federasyonunda tescilli olan futbolcuların Türkiye’de lisans ve tescil işlemlerinin yapılmasında FIFA Kuralları uygulanır.
Uluslararası transferi yapılacak amatör futbolcular için kulüplerin Uluslar arası Transfer ve Tescil Sertifikası’nın temini için Federasyona yazılı olarak müracaat etmeleri zorunludur.

Uluslararası transferler, transfer ve tescil dönemlerine bağlı olarak yapılır.

YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL-VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ
MADDE 10- Amatör futbol kulüplerinde, futbolcunun kendisi tarafından Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış olması halinde en çok 2 yabancı uyruklu futbolcu için tescil işlemi yapılır.

a) Yabancı uyruklu futbolcu tescil işlemleri Federasyonca belirlenmiş transfer ve tescil dönemleri içinde gerçekleşir.

b) Yabancı uyruklu futbolcuların Uluslararası transferinde FIFA Kuralları geçerlidir. Türkiye'de transfer yapacak olan yabancı uyruklu futbolcuların transfer ve lisans işlemlerinde bu Talimat hükümleri uygulanır.

c) Uluslararası transferi yapılan profesyonel futbolcuların, Türkiye’de amatör statüde lisans alabilmeleri için Federasyonca Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası’nın alınmış olmasının yanı sıra, geldiği ülkede profesyonel statüde en son oynadığı resmi müsabaka tarihi üzerinden 30 günlük bir sürenin geçmiş olması zorunludur.

d) Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi (Filiz lisans) yaptırdıktan sonra, başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu futbolcuların bu durumu tespit edildiğinde, lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Durum adı geçen Ulusal Federasyona bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil işlemi yapılmaz.

e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi müsabakalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu futbolcu bu durumun tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli takımlarının maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.

f)
Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz olarak Bölge Müdürlükleri kanalı ile Federasyon Genel Sekreterliğine gönderilir. Genel Sekreterlikçe lisans ve tescil işleminin yapılması uygun görülmediği sürece lisans ve tescil işlemi yapılmaz.

SİLÂH ALTINA ALINAN FUTBOLCULAR
MADDE 11- Silah altına alınan futbolcular terhis edilmedikçe tescilli bulundukları kulüplerin müsabakalarına katılamazlar. Futbolcular, silah altındayken transfer işlemi yapabilirler, ancak terhis edilmedikçe yeni kulüplerinde oynayamazlar.

Bu yıldan itibaren yapılan diğer bir değişiklik te 2 yıl vize yapmayan futbolculardan 50 TL. ücret alınması. Bunun yanında da 30 yaşını geçen futbolcudan da alınan bu ücret ise 150 tl. olacak. Yani artık Federasyon pasif sporcuyu pek istemediğini açıkça gösteriyor.Ama bunu yanında da parasal anlamda ise kulüplerin yükünün de arttığı kesin.Bir iki yıl futboldan ayrı kalmış,askerlik yapmış ya da öze nedenlerle amatör futbol oynamayanlar için bu tür parasal işlemin yapılması da bir bakıma ceza olacak.Bu arada filiz lisanslardan ücret alınmaması ise bir bakıma ödül diyebiliriz.

Değişimlerin ve yeni sezonun tüm kulüplerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hepinize İyi Günler.

Muharrem KAZER

0 yorum: