A2 Ligi 27 - 28 NİSAN Karşılaşmaları İl Hakemleri Görev Sayıları Güncellendi

Her bölgede il hakemleri A2 liglerinde görev almaya devam ediyorlar. Bunun yanısıra bu sene başlayan uygulama ile 3. Lig karşılaşmalarında da 4. hakem olarak görev alıyorlar. Hakemlik camiasının geleceği için ve il hakemlerinin tecrübelenmesi için yapılan bu uygulamalar başarılı oldu.

Bu hafta da 27-28 NİSAN tarihlerinde A2 liglerinde görev alan il hakemleri sitemizde güncellendi.

Hakem ve gözlemci görev sayılarında yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletişim araçlarımız ile ulaşın.. Yanşılığı düzeltelim. İstatistiklere ulaşmak için bölge isimlerine tıklayınız.

İletişim İçin:
Mail: amatorfutbolum@gmail.com
MSN: kural18.org@hotmail.com
 

Hakemler ve Gözlemciler Maç İstatistikleri

Devamını Oku

Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını Belirleme Takvimi Açıklandı

TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, 2010-2011 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını Belirleme Yöntemi, Sınav Takvimi ve Sınav Talimatı, resmi internet sitesi www.tff.org'da  30 Nisan 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat İçin Linki Tıklayınız...

Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını Belirleme Yöntemi, Sınav Takvimi ve Sınav Talimatı

2010-2011 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERİNE YÖNELİK
ViZE-SINAV VE SEMiNER TAKVİMİ


 

...
Klasman Belirlemeleri, Merkez Hakem Kurulu‘nun ilgili talimatları doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanmasında olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları MHK tarafından yeniden belirlenebilir.


1.Bu program TFF web sayfasında yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir.

2. İl Hakemleri illerde yapılacak sınavlara katılır.

3. Bütün unvan gruplarındaki hakemler; sınav, kurs, seminer ve atletik testlere yönelik il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri, ilan ve tebliğ edilmek üzere MHK Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları‟na gönderilen programdan öğrenmek zorundadırlar..

4. Sınavlara katılacak olan Klasmanlardaki tüm H, YH, Bn.H ve Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H’ler fotoğraflı bilgi formlarını, Sağlık Raporunu ve TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu 13 Mayıs 2010 tarihine kadar ĠHK’ye teslim edeceklerdir. Bu hakemlerin vize belgeleri İHK tarafından incelenir. Bu incelemeden sonra, sınav giriş salon listelerinin düzenlenmesine esas olacak listeler, İHK tarafından en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne teslim edilir. Belgeler İHK tarafından saklanacak ve 05 ile 20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilecektir.

5. İl Hakemlerinin (Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H’ler hariç) vize işlemleri için düzenlenecek listeler, 01-10 Haziran 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilecektir. Vize belgeleri ise İHK tarafından saklanacak ve 05-20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne iletilecektir.

6. Hakem İşleri Müdürlüğü‟nce düzenlenecek olan yazılı sınav giriş salon listelerinde adı bulunmayan veya resmi makamlarca onaylanmış fotoğraflı kimlik kartı (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet ya da resmi daire kimliği) olmayanlar, yazılı sınava alınmayacaklardır. Bu nedenlerden dolayı yazılı sınava giremeyenlerin mazeret sınavına katılmak istediklerine dair yazılı beyanlarını Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne 04 Haziran 2010 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Yazılı sınav giriş salon listeleri düzenlendikten sonra Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK‟ye yollanır. Hakemler sınav bilgilerini İHK‟den imza karşılığı temin etmekle yükümlüdürler.

7. Listelerle ilgili son teyitler, 28 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK Başkanları ile Hakem İşleri Müdürlüğü arasında yapılacaktır.

8. Lisan Sınavı haricinde yapılacak tüm sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
2009-2010 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı (Ağustos 2009); yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri ile 2009-2010 sezonunda EPAK tarafından sunulan eğitim paketleri.

9. Yatırılacak vize bedeli, hakemlerin bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Hakemler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler.

10. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak karar vermeye MHK yetkilidir.


İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK TALİMATLAR
1. İHK, 2010-2011 sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı‟na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı‟nda gerekli koşullar sağlanabildiği takdirde, Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanacaktır. Gerekli koşullar sağlanamazsa Cooper Testi uygulanacaktır. İHK hangi yöntemin uygulanacağına karar verip hakemlere duyuracaktır. Bu sınavda Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanırsa dereceler ilgili Talimat‟ın İl Hakemlerine yönelik test barajlarına uygun olacak, Cooper Testi uygulanırsa 12 dakikada 2.600 metre (erkek) ve 2.400 metre (bayan), 38 yaş ve üstü İl Hakemi için 2400 metre baraj olup, barajı geçemeyen hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve 2010-2011 sezonu için vizeleri yapılmayacaktır. Atletik Test Sınavları‟na ait düzenlenen tutanakların bir nüshası İHK arşivinde saklanacaktır.
2. İl Hakemleri için yapılacak yazılı kural sınavları; MHK prensiplerine uygun ve tartışma yaratmayacak şekilde, özen içinde düzenlenerek sonuçlandırılacaktır. Bu konuda doğabilecek hukuki sonuçların sorumluluğu, sınav komisyonuna ait olacaktır.

3. Terfi Edebilecek H, YH’ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar.
(a) Terfi Edebilecek YH için 1 Temmuz 1980 - 30 Haziran 1989;
Terfi Edebilecek H için 1 Temmuz 1977 - 30 Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar (İç Talimat‟ta belirtilen istisnalar hariç) ,
(b) En az lise mezunu olanlar,
(c) En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç),
(d) Terfi Edebilecek H‟ler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik; Terfi Edebilecek YH‟ler için 30 resmi amatör müsabakada yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar(İl hakemliği süresince toplam)
(e) İl hakemliği sınavından 70 ve üzeri puan alanlar,
(f ) Tüm il hakemleri için yapılacak atletik test sınavında; Fiziksel Yeterlilik
Testi‟nde başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2700 metre ve üzerini
koşanlar,
Terfi Edebilecek H ve YH olarak teklif edilebilirler.

4. Terfi Edebilecek Bn.H‟ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar.
(a) 1 Temmuz 1974 - 30 Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar(İç Talimat‟ta
belirtilen istisnalar hariç),
(b) En az lise mezunu olanlar,
(c) En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç),
(d) Bn.KH‟ye önerilecekler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik ve/veya yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar,
(e) İl Hakemliği sınavından 70 ve üzerinde puan alanlar,
(f) Tüm bayan il Hakemleri için yapılacak Atletik Test Sınavı‟nda; Fiziksel Yeterlilik Testin‟de başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2600 metre ve üzerinde koşanlar
Terfi Edebilecek Bn.H olarak teklif edilebilirler.

5. İl Sınavlarının belge ve dokümanları İHK tarafından saklanacak ve;
(a) Hakem bilgi formu ve vize süresi içinde alınmış Sağlık Raporları,
(b) Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri puan alanlar) İl Hakemlerinin listeleri,
(c) Atletik Test Sınav Tutanakları
05 -20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilecektir.


6. Aday Hakemlikte başarılı görülüp, 01.01.2010 tarihinden sonra, 01.04.2010 tarihinden önce, (MHK karar tarihi esas alınır) İl Hakemliğine terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir.

7. İHK, illerinden terfi etmesini düşündükleri ve yukarıda açıklanan şartlara uyan Hakem ve Yardımcı Hakem Aday listelerini performans kriterlerini dikkate alarak sıralar ve sıralamayı MHK‟ye iletir.

8. TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listesine alınacak hakem sayısı, ildeki vizeli lisanslı bayan hakem sayısının 1/4’ü kadardır ( Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5‟ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.). İllerde dörtten (4) az Bayan İl Hakemi bulunursa, Terfi Edebilecek Bn.Hakem sayısı bir (1) olmalıdır. Bu sayının tespitinde Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanacaktır.

9. İHK, TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H olarak aday gösterilecek hakemleri, İç Talimat ve yukarıdaki 3. ve 4. Madde hükümleri de göz önünde bulundurarak tespit eder. Bununla birlikte İHK, tespitinde kendi belirleyeceği objektif kriterleri de (görev sayısı, antrenman, yabancı dil bilgisi ve eğitim çalışmalarına, sosyal faaliyetlere katılım v.b.).göz önünde bulundurabilir. Tekliflere yönelik itirazlarda, konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK‟ya gönderilecektir.

10. İl yazılı sınavını takiben belirlenen TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listeleri, ekteki formlara doldurulacaktır. Bu listeler, bölge sorumlusu MHK üye/üyeleri tarafından da onaylanarak, en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne ulaşacak şekilde APS, kargo ya da faks aracılığıyla iletilecektir. Bu adaylar; bilgi formları ve Sağlık Raporlarını 13 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK‟ye teslim edeceklerdir.

11. İl Hakemlerinin 2010-2011 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için:
a. Yazılı Kural Sınavı‟nda başarılı olmaları (60 ve üzerinde puan alanlar),
b. Atletik Sınavlarda başarılı olmaları (Fiziksel Yeterlilik Testi‟nde başarılı olmaları veya Cooper Testi‟nde 12 dakikada erkekler için 2600 metre, bayanlar için 2400 metre, 38 yaş ve üstü İH için 2400 metre koşullarını sağlamaları)
c. TFF tarafından belirlenecek vize bedelini yatırmaları, gerekmektedir.
Bunlardan birinin eksik olması halinde il hakemlerinin lisans vizesi yapılamaz ve ilgili sezonda görev verilemez.

İL HAKEM KURULLARI
İL YAZILI SINAVLARI DEĞERLENDİRME VE UYGULAMALARI
1. İHK, yazılı sınavların kapalı mekanlarda yapılmasını sağlayacaktır.

2. Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur.

3. MHK / EPAK tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK‟ye kargo ile gönderilecektir. Sınav Talimatı‟nı da içeren bu üstü imzalı ve kapalı zarf, İHK‟ce oluşturulacak Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Önce sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır.

4. İHK tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü‟nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilecektir. İHK, resmi sonuç tutanağından bir kopya da kendisine alacaktır.

5. Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır.

6. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır.

7. Sınavda 60 puandan az alan hakemler başarısız sayılacaktır.

8. Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir.

9. MHK/EPAK tarafından hazırlanan, soru ve cevaplarla ilgili tartışma ve spekülasyona hiçbir surette izin verilmeyecektir.

10. Hakemlere ait sınav not çizelgelerinin asılları Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilecek olup, yazılı sınav cevap kağıtları, istendiğinde Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne gönderilmek üzere İHK‟ce arşivlenecektir.

11. Sınav Talimatı‟na aykırı davranışta bulunanların sınav kağıtlarına el konularak bunlar, Komisyon Tutanağı eklenmek suretiyle MHK‟ye gönderilecek ve aykırı davranışta bulunan adaylara, sınavdan sıfır (0) puan verilecektir.

12. Mazeret sınavları yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Mazeret sınavına girebilmek için ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerin ibrazı zorunludur.

13. Yazılı Test Sınavları tüm bölgelerde aynı tarih ve aynı saatte başlar.
İL YAZILI SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ : 05 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00
İL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ : 12 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00


KLASMANLARDAKİ TÜM H, YH, Bn.H ile TERFİ EDEBİLECEK TÜM H, YH ve Bn.H’ler
KURAL VE LİSAN SINAVLARI DEĞERLENDİRME VE UYGULAMALARI
1. Salon listelerinde adı bulunanlar sınava girecek olup, ayrıca sınava girecek olanların resimli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri de zorunludur. Yazılı Sınav çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılır. Sınav 50 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 50 dakikadır.

2. Yazılı Test Sınavı‟ndan 70‟ten az puan alan hakemler başarısız sayılacak ve bir alt klasmana düşürülecektir. 70‟ten az puan alan Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H’ler kurslara katılamazlar ve İl Hakemliği‟ne dönerler.

3. Mazeret sınavına katılmak isteyenlerin ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerini takvimde belirtilen 04 Haziran 2010 tarihinde en geç saat 17.00’ye kadar Hakem İşleri Müdürlüğü‟ne iletmeleri gerekmektedir.

4. “Kural Sınavı” yapıldıktan sonra hakemler “Yabancı Dil Sınavı”na gireceklerdir.

5. Yabancı Dil Sınavı soruları EPAK‟ın belirleyeceği üniversite öğretim görevlilerince yabancı dil sınavı usulüne göre yalnızca İngilizce sorular hazırlanarak yapılır. Sınav 25 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

6. 2010 yılı FIFA listesinde bulunan hakemler ve Yardımcı Hakemler Kural Sınavı‟ndan muaf olup, sadece Yabancı Dil Sınavı‟na gireceklerdir.

7. Sınav Talimatı‟na aykırı davrananların kağıtları alınarak sınav komisyonunca bir tutanak düzenlenir ve sınavdan sıfır (0) puan almış sayılırlar.

8. MHK tarafından mazeretleri kabul edilenlerden; mazeretleri sona erenlere, ilgili İç Talimat‟ta belirtilen esaslar uygulanır.

9. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden önce sona erenlerin sınav takvimi MHK‟ce belirlenir. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden sonra bitenler ise, 2011-2012 Klasman Değerlendirmesi‟ne alınır. Bu hakemler vize işlemlerini yerine getirmek koşulu ile ilinde hakemlik yapabilir.

YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ : 31 MAYIS 2010 PAZARTESİ
YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERLERİ : İSTANBUL - BURSA - ANKARA
İZMİR - ANTALYA - TRABZON - ADANA
DİYARBAKIR - ERZURUM
YAZILI KURAL SINAV SAATİ : 17.00
YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ : 18.00
MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 08 HAZİRAN 2010 SALI
MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERİ : ANKARA
MAZERET YAZILI KURAL SINAV SAATİ : 17. 00
MAZERET YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ : 18. 00

TERFİ EDEBİLECEK H, YH ve Bn.H’ler ile ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH’ler İÇİN
KURSLAR, DEĞERLENDİRME VE UYGULAMALARI
HAKEM KLASMANLARI DEĞERLENDİRME VE TESPİT YÖNTEMİ
1. TERFİ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H kursları bölgesel olarak dokuz (9) merkezde 11 ve 13 Haziran 2010 Cuma ve Pazar günlerinde yapılacaktır.

2. ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH’ler için düzenlenecek kurslar ise 14-15 Haziran 2010 Pazartesi-Salı günlerinde merkezi olarak Ankara‟da yapılacaktır.

3. Kurslara katılacak hakemlere gerekli tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından
İHK Başkanlıkları vasıtasıyla yazılı ve imza karşılığı yapılacaktır.

4. Kurslara katılan adaylara; Yorum Sınavı, Görüntülü Sınav ve Mülakat yapılacaktır.

5. Kurs uygulamaları, takvim tarihlerinde sabah 09.00‟da başlayacaktır.

6. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. İç Talimat hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir.

7. Bütün Klasmanlar ilgili İç Talimat hükümleri gereğince yapılır.


Devamını Oku

Umbro Hakem Formaları (Orjinal)

Orjinal Umbro Markalı hakem formalarımız geçen sezon Klasman Hakemlerimizin giydiği formalardır. Füme, Sarı ve Türkuaz renkleri vardır. Takım halinde sipariş verebilieceğiniz gibi, sadece şort ve tozluk siparişi de verebilirsiniz. 

Kısa kollu formalarımız mevcuttur.


İLETİŞİM:
Mail: info@amatorfutbolum.net
Msn: kura18.org@hotmail.com
Tlf: 0 532 227 19 96
0 505 358 19 96

Sipariş İçin Önemli Notlar:
*Aşağıdaki Sipariş Formunu doldururken her bir bölümde net bilgiler yazmalısınız. Sipariş formu bize ulaştıktan sonra siparşinizde bir sorun yoksa aynı gün içinde gönderilecektir.

*Özellikle Siparişinizi belirtirken Renk, Beden Ölçüleri ve Adetleri konusunda net bilgiler veriniz.

*
Siparişlerde kargo bedeli alıcıya aittir. (Türkiye'nin her yerine 6.00 TL)

*Siparişinizi teslim alma sırasında (Kapıda Ödeme Sistemi) sipariş bedeli ödeme (PTT Kargo) şeklinde net belirttiğiniz adresinize teslim edilir. Ürün belirttiğiniz adrese gelir, ürünü teslim alır, ücretini kargo elemanına verirsiniz.
Fiyatlar:
1 Takım (Forma,Şort,Tozluk) Umbro Forma: 76 TL

1 Adet Umbro Forma: 35 TL
1 Adet Umbro Şort: 29 TL
1 Adet Umbro Tozluk: 12 TL

 
Umro Orjinal Füme Forma-35 TL

  
Umbro Orjinal Sarı Forma-35 TL

 
Umbro Orjinal Türkuaz Forma-35 TL

 
Umbro Orjinal Füme Şort-29 TL

 
Umbro Orjinal Sarı Şort-29 TL

 
Umbro Orjinal Türkuaz Şort-29 TL

 
Umro Orjinal Füme Tozluk-12 TL

 
Umbro Orjinal Sarı Tozluk-12 TL

 
Umbro Orjinal Türkuaz Tozluk-12 TL
Devamını Oku

Fox 40 Hakem DüdüğüFOX 40 ORJİNAL HAKEM DÜDÜĞÜ
Fox 40 Orjinal Hakem Düdüklerimizin kahverengi, siyah, kırmızı, mavi ve gümüş gri renklerimiz mevcuttur
Fiyatı: 12 TL


İLETİŞİM:
Msn: kural18.org@hotmail.com
Tlf: 0 532 227 19 96
0 505 358 19 96

Sipariş İçin Önemli Notlar:
*Aşağıdaki Sipariş Formunu doldururken her bir bölümde net bilgiler yazmalısınız. Sipariş formu bize ulaştıktan sonra siparşinizde bir sorun yoksa aynı gün içinde gönderilecektir.

*Özellikle Siparişinizi belirtirken Renk, Beden Ölçüleri ve Adetleri konusunda net bilgiler veriniz.

*
Siparişlerde kargo bedeli alıcıya aittir. (Türkiye'nin her yerine 6.00 TL)

*Siparişinizi teslim alma sırasında (Kapıda Ödeme Sistemi) sipariş bedeli ödeme (PTT Kargo) şeklinde net belirttiğiniz adresinize teslim edilir. Ürün belirttiğiniz adrese gelir, ürünü teslim alır, ücretini kargo elemanına verirsiniz.

Devamını Oku

Göçek ve Gençerler UEFA Yetenekli Hakem Programına Katılacak

FIFA kokartlı hakemlerimiz Hüseyin Göçek ve Serkan Gençerler, UEFA'nın Yetenekli Hakem Programı kapsamında 3-5 Mayıs 2010 tarihleri arasında Nyon'da düzenlenecek kursa katılacak.

Kursta Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, Norveç, Romanya ve Sırbistan federasyonlarından da hakemler bulunacak
Devamını Oku

Sarı-Kırmızı Kart


Sarı - Kırmızı Kart Çifti
Fiyatı: 5 TL

Sipariş İçin Önemli Notlar:
*Aşağıdaki Sipariş Formunu doldururken her bir bölümde net bilgiler yazmalısınız. Sipariş formu bize ulaştıktan sonra siparşinizde bir sorun yoksa aynı gün içinde gönderilecektir.

*Özellikle Siparişinizi belirtirken Renk, Beden Ölçüleri ve Adetleri konusunda net bilgiler veriniz.

*
Siparişlerde kargo bedeli alıcıya aittir. (Türkiye'nin her yerine 6.00 TL)

*Siparişinizi teslim alma sırasında (Kapıda Ödeme Sistemi) sipariş bedeli ödeme (PTT Kargo) şeklinde net belirttiğiniz adresinize teslim edilir. Ürün belirttiğiniz adrese gelir, ürünü teslim alır, ücretini kargo elemanına verirsiniz.
Devamını Oku

A2 Ligi 33. Hafta İl Hakemleri Açıklandı

A2 Ligleri 33. Hafta karşılaşmaları 20 ve 21 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmalarda görev alan bölgelere göre il hakemlerimiz ve tüm bölgelerdeki il hakemlerimizin A2 liglerinde ve 3. Liglerde almış oldukları görev sayıları ve istatistikleri şöyle:

A2 Ligi -  Grup Ege -  33 . Hafta

Tarih-Saat
Ev Sahibi Takım
Misafir Takım Hakemler
20.04.2010
14:30

DARDANELSPOR A.Ş.
ALTAY (O) İLKER YASİN AVCI
(Y) MUSTAFA KUTLU

(Y) RASİM YAYLI

(D) AHMET İLHAN AYDIN

20.04.2010
14:30

KARŞIYAKA
DENİZLİSPOR (O) AYKOR KARACA
(Y) ÖMER ÇABUK

(Y) KIVANÇ BİRKAN

(D) ERDEM KURTGÖL

20.04.2010
14:30

ANTALYASPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR (O) BÜLENT KAYA
(Y) RECEP DOĞAN

(Y) RAMAZAN BOZKURT

(D) SERKAN HALDAN

20.04.2010
14:30

BUCASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ (O) BÜLENT KÖKTEN
(Y) AYHAN ÇALIŞKAN

(Y) SEDAT ENGİN

(D) FATİH KARATAŞA2 Ligi -  Grup Marmara -  33 . Hafta

Tarih-Saat
Ev Sahibi Takım
Misafir Takım Hakemler
20.04.2010
14:30

KASIMPAŞA
BOLUSPOR (O) RECEP KOCABAŞ
(Y) SERDAR SANCAK

(Y) GÖKHAN AĞTAŞ

(D) CUMA YILDIZTURAN

20.04.2010
14:30

BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR
FENERBAHÇE (O) HAKAN KAYA
(Y) GÖKHAN PENEZOĞLU

(Y) SEDAT YILDIZ

(D) FERHAT KOCATAŞ

20.04.2010
14:30

BURSASPOR
KOCAELİSPOR (O) MÜCAHİT ER
(Y) KERİM KARAMAZAK

(Y) FAHRİ KAAN ARIBURNU

(D) BURHAN GÜNDOĞDU

20.04.2010
14:30

GALATASARAY A.Ş.
KARTALSPOR (O) ÜNAL YENTÜR
(Y) EMRE SEPİCİOĞLU

(Y) VOLKAN BAYRAK

Hakemler ve Gözlemciler Maç İstatistikleri

Devamını Oku

Derbide Hüseyin GÖÇEK'e Düşük Not: 7.5

7,5 zorunlu istirahat!
Derbinin gözlemcisi Hamdi Kutval’dan, hakem Hüseyin Göçek’e düşük not geldi

F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ derbisinde verdiği kararlarla her iki takım yöneticileri tarafından ağır biçimde eleştirilen FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, gözlemcisi Hamdi Kutval’dan düşük not aldı. Kutval’ın 7.5 verdiği Göçek, Merkez Hakem Kurulu tarafından sezon sonuna kadar dinlendirilecek..

TFF’NİN en deneyimli gözlemcileri arasında yer alan Kutval, federasyona mesai saati bitiminde gönderdiği raporunda Göçek için ‘Bariz hatası bulunuyor. Beklenenin altında bir yönetim gösterdi’ diye yazdı. FIFA kokartlı Hüseyin Göçek’e bu sezonki en düşük notu veren Hamdi Kutval, karşılaşmayı zorluk derecesi yüksek sınıfta gösterdi. Gözlemci Kutval raporunun açıklamalar bölümüne ise, “Hakem için zor bir maç oldu. Çok zor durum ve pozisyonlarda karar vermesi gerekti. Yönetimi yetersizdi. Zira bariz hatası bulunuyor, beklenenin altında bir yönetim gösterdi” notunu düştü.

‘KÖTÜ NİYETLİLER’
ÖTE yandan UEFA mentörü Schluchter’in, Göçek’e “Maç boyunca bazı hatalar yaptın. Ancak 22 kötü niyetli futbolcu hakemi etkilemek için her şeyi yaptı. Böyle bir ortamda hata yapmamak çok zor. Önemli olan bu hatalardan ders alarak, yola devam etmek” dediği ifade edildi.

TAYFUN BAYINDIR / VATAN
Devamını Oku

Umbro Hakem Forma ve Antrenman Malzemelerinde Sezon Sonu İndirimi... Kaçırmayın !!!

Orjinal Umbro Hakem Forma ve Antrenman Malzemelerinde sezon sonu yaklaşması nedeniyle, elde kalan stoklarda maliyet fiyatına satışlar başladı...

Tüm Umbro ürünlerinde % 20'ye varan indirimler yapıldı... Bu indirim stokta kalan ürünlerle sınırlı olup, indirimden sonra oluşan fiyatlar aşağıdaki gibi güncellenmiştir. Kaçırmayın...!!!

Umbro Hakem Formaları
Orjinal Umbro Markalı hakem formalarımız geçen sezon Klasman Hakemlerimizin giydiği formalardır. Füme, Sarı ve Türkuaz renkleri vardır. Takım halinde sipariş verebilieceğiniz gibi, sadece şort ve tozluk siparişi de verebilirsiniz.

Kısa kollu formalarımız mevcuttur.
 Umbro (Füme, Sarı, Türkuaz )Forma
Fiyatı: 35 TL
Umbro ( Füme, Sarı, Türkuaz ) Şort
Fiyatı: 29 TL

 Umbro ( Füme, Sarı, Türkuaz ) Tozluk
Fiyatı: 12 TL

Umbro Antrenman Malzemeleri
Umbro Hakem Antrenman Malzemelerimiz Orjinal Umbro olup, geçen yıl Klasman Hakemlerimizin kullandığı antrenman malzemeleridir. Malzemelerin resimleri ve fiyatları aşağıdadır.


Umbro TFF V-Yaka Tişört (Beyaz, Türkuaz)
Fiyatı: 39 TL


İLETİŞİM:
Msn: kural18.org@hotmail.com
Tlf: 0 532 227 19 96
0 505 358 19 96

ONLİNE İLETİŞİM ( Sorularınıza Anında Cevap Alın )


Sipariş İçin Önemli Notlar:
*Aşağıdaki Sipariş Formunu doldururken her bir bölümde net bilgiler yazmalısınız. Sipariş formu bize ulaştıktan sonra siparişinizle ilgili bir eksiklik ya da yanlışlık yoksa aynı gün gönderilecektir.

*Özellikle Siparişinizi belirtirken Renk, Beden Ölçüleri ve Adetleri konusunda net bilgiler veriniz.

*Siparişlerde kargo bedeli alıcıya aittir.

*Siparişleriniz Ödemesi ve Teslimat:
1.Siparişinizi teslim alma sırasında (Kapıda Ödeme Sistemi) sipariş bedeli ödeme (PTT Kargo) şeklinde net belirttiğiniz adresinize teslim edilir. Ürün belirttiğiniz adrese gelir, ürünü teslim alır, ücretini kargo elemanına verirsiniz.

Devamını Oku